Seminare Inhalt

Juni

Kampfkunst - Seminare sächsische SchweizTaiji, Ba Gua, Xing Yi , Qi Gong

Juli

Kampfkunst - Seminare sächsische SchweizTaiji, Ba Gua, Xing Yi , Qi Gong

August

Kampfkunst - Seminare sächsische SchweizTaiji, Ba Gua, Xing Yi , Qi Gong

September

Kampfkunst - Seminare sächsische SchweizTaiji, Ba Gua, Xing Yi , Qi Gong

Oktober

Kampfkunst - Seminare sächsische SchweizTaiji, Ba Gua, Xing Yi , Qi Gong

X